வெண்கல குழாய்

 • உயர் செயல்திறன் கொண்ட வெண்கல குழாய்

  உயர் செயல்திறன் கொண்ட வெண்கல குழாய்

  வகைப்பாடு:பாஸ்பர் வெண்கலம், டின் வெண்கலம், அலுமினியம் வெண்கலம், சிலிக்கான் வெண்கலம்.

  அலாய் வகை:C1010, C6470, C6510, C6540, C6550, C6610,C6870 ,C1201,C1100,C1020, C1011, C1220.

  கோபம்:O, 1/4H, 1/2H, H.

  வெளி விட்டம்:6.35 மிமீ - 80 மிமீ.

  சுவர் தடிமன்:0.4 மிமீ - 10 மிமீ.

  கப்பல் துறைமுகம்:ஷாங்காய், சீனா.